Prekomejna iniciativa za vseživljenjsko učenje žensk in mladine

Delavnice, usposabljanja

Vodilni partner delovnega sklopa je partner Celodin Zalai Alapitvany.
V okviru tega delovnega sklopa bomo izvajali različne dogodke za usposabljanje ciljnih skupin ter dogodke za izmenjavo izkušenj:

    delavnice ter tečaje za usposabljanja žensk in mladine.
    Vzpostavili bomo tudi 7 info točk. Info točka je vezni člen med ciljnimi skupinami in projektnimi partnerji. Info točka nudi dostop do projektnih vsebin. Zajema IKT kotiček z dostopnim računalnikom, kjer je možen dostop do projektne spletne strani in e-vsebin, ter uporaba izobraževalnih aplikacij (Moodle) ali pa zajema le možnost strokovne predstavitve trenerja (nudenje informacij). ешко

    Ogledali pa si bomo tudi dobre primere praks v Sloveniji kot tudi na Madžarskem z namenom izmenjave izkušenj in dobrih praks za povečevanje učinkovitosti na svojem področju.

Organizirali bomo naslednje tečaje in delavnice:

     Tečaji IKT (informacijsko-komunikacijska tehnologija)

- 3 IKT tečaji po 100 ur
Odgovorni partner: Bögöte Fejlesztéséért Nonprofit Kft

- 7 IKT tečajev + 1 tečaj učenja na daljavo
Odgovorni partner: CELODIN Zalai Alapítvány

- 5 IKT + 1 tečaj učenja na daljavo
Odgovorni partner: Zalai Falvakért Egyesület


    Jezikovni tečaji

- 3 jezikovni tečaji po 120 ur
Odgovorni partner: Bögöte Fejlesztéséért Nonprofit Kft.

-  8 jezikovnih tečajev po 100 ur
Odgovorni partner: CELODIN Zalai Alapítvány

- 7 jezikovnih tečajev po 120 ur
Odgovorni partner: Zalai Falvakért Egyesület


    Tečaji za dizajniranje

- 3 tečaji za dizajniranje
Odgovorni partner: Goričko drüjštvo za lepše vütro


    Tečaji za aranžiranje

- 3 tečaji za aranžiranje
Odgovorni partner: Goričko drüjštvo za lepše vütro


    Tečaj za sobarico

- 1 tečaj za sobarico po190 ur
Odgovorni partner: CELODIN Zalai Alapítvány курсы ешко
    1. lokalni tečaj:

- Madžarski jezik za uspešnejši prodor na tuje trge (2 tečaja po 20 ur)
Odgovorni partner: Društvo za trajnostni razvoj podeželja ŽITEK


    2. lokalni tečaj:

- Tečaj podjetništvo (2 tečaja po 20 ur)
Odgovorni partner: Društvo za trajnostni razvoj podeželja ŽITEK    3. lokalni tečaj:


- Tečaj na temo: Razvoj podeželja skozi delovanje društva (2 tečaja po 20 ur)
Odgovorni partner: Društvo za trajnostni razvoj podeželja ŽITEK    4. lokalni tečaj:

- Tečaj: Gospodinjstvo, bonton, IKT znanje – podjetna gospodinja (2 tečaja po 20 ur)
Odgovorni partner: Društvo za trajnostni razvoj podeželja ŽITEK

    Delavnice

 - 2 delavnici po 20 ur
Odgovorni partner: Egida d.o.o

    10 enodnevnih delavnic

- 10 enodnevnih delavnic (tematika: Motivacija za podjetništvo, Generiranje podjetniških idej, Priprava poslovnega načrta, Trženje v malem podjetju, Finančno poslovanje v malem podjetju, Pravni vidiki poslovanja, Kadrovski vidiki poslovanja, Mednarodno poslovanje, Družbena odgovornost, Varovanje okolja in trajnostni razvoj)
Odgovorni partner: Ekonomski institut Maribor d.o.o.


    Bilateralne delavnice

- 6 bilateralnih delavnic
Odgovorni partner:    Društvo za trajnostni razvoj podeželja ŽITEK,
Bögöte Fejlesztéséért Nonprofit Kft,
CELODIN Zalai Alapítvány,  
Zalai Falvakért Egyesület
Goričko drujštvo za lepše vutro,
Egida d.o.o.,    Ogledi dobrih primerov praks:


- 6 ogledov
Odgovorni partner:    Društvo za trajnostni razvoj podeželja ŽITEK,
CELODIN Zalai Alapítvány,  
Ekonomski institut Maribor d.o.o.
Zalai Falvakért Egyesület
Goričko drujštvo za lepše vutro,
Egida d.o.o.
Kontakt
Društvo za trajnosti razvoj podeželja
Žitek
Andrejci 33A
9221 Martjanci

Telefon:    +386 (0)2 538 13 56
Fax:        +386 (0)2 538 13 55
E-mail:    info@zitek.si

Odgovorna oseba projekta:
Katja Karba, katja@zitek.si

Koordinatorka projekta:      
Janja Balažic, janja@zitek.si

Strokovna sodelavka:  
Mateja Orban, mateja@zitek.si
E-novice
Želite prejemati E-novice?

Vpišite vaš e-poštni naslov in kliknite na gumb Pošlji:
Društvo za trajnosti razvoj podeželja Žitek
Andrejci 33A
9221 Martjanci
E-pošta: info@zitek.si

2020