Prekomejna iniciativa za vseživljenjsko učenje žensk in mladine

Delovni sklopi

DS 1     Vodenje in koordinacija

 

Vodja prvega delovnega sklopa je prijavitelj projekta: Društvo za trajnosti razvoj podeželja ŽITEK.

V okviru tega delovnega sklopa bomo skrbeli za vodenje in koordinacijo projekta in vseh drugih delovnih sklopov.

Skrbeli bomo za pravočasno in pravilno oddajo poročil. Največ časa pa bomo namenjali komunikaciji s partnerji in sklepanju dogovorov z njimi.

Naloge partnerjev so, da sledijo akcijskemu, terminskemu in finančnemu planu, le tako bomo lažje dosegli zastavljene projektne cilje. Dobro projektno vodenje je za to odločilna naloga vodilnega partnerja. альфа банк украина

 

DS 2      Raziskava stanja ter analiza potreb po vseživljenjskem učenju

 

Drugi delovni sklop vodi Ekonomski institut Maribor d.o.o.

V okviru tega delovnega sklopa bomo izvedli raziskavo stanja in analizo konkretnih potreb ciljnih skupin. Za ta namen bomo izvajali ankete med izobraževalnimi institucijami in drugimi organizacijami, ki se formalno ali neformalno ukvarjajo z izobraževanjem ter usposabljanjem žensk in mladine. S pomočjo izpolnjenih vprašalnikov bomo na območju Podravja, Pomurja ter Županije Zala in Vas dobili realno stanje o usposobljenosti naših ciljih skupin, pridobili pa bomo tudi relevantne podatke o potrebah, željah, ki se pojavljajo na terenu in bodo prinesle določeno dodano vrednost na teh območjih.

 

DS 3      Vzpostavljanje kontaktov med institucijami iz vključenih projektnih območij, identifikacija ciljnih skupin, priprava baze

 

Tretji delovni sklop vodi Celodin Zalai Alapitvany.

V okviru tega delovnega sklopa bomo organizirali in se udeležili štirih bilateralnih srečanj. кредит альфа банк

Na vsaki strani meje organizirana bilateralna srečanja so namenjene vzpostavljanju novih kontaktov in spoznavanje obstoječih institucij, ki nudijo različne oblike podpore oz. izvajajo vseživljenjsko učenje; natančno bodo identificirane ciljne skupine udeležencev in drugih zainteresiranih, vzpostavila se bo baza udeležencev ter njihovo organiziranje v skupine oz. njihovo obveščanje.

Izvajalci bilateralnih srečanj: Društvo za trajnostni razvoj podeželja Žitek

Ekonomski institut Maribor d.o.o.

Egida d.o.o.

 

 

DS 4      Delavnice, usposabljanja, izmenjava dobrih praks

 

Vodilni partner delovnega sklopa je partner Celodin Zalai Alapitvany.

V okviru tega delovnega sklopa bomo izvajali različne dogodke za usposabljanje ciljnih skupin ter dogodke za izmenjavo izkušenj:

 

- delavnice ter tečaje za usposabljanja žensk in mladine.

- Vzpostavili bomo tudi 7 info točk. Info točka je vezni člen med ciljnimi skupinami in projektnimi partnerji. Info točka nudi dostop do projektnih vsebin. Zajema IKT kotiček z dostopnim računalnikom, kjer je možen dostop do projektne spletne strani in e-vsebin, ter uporaba izobraževalnih aplikacij (Moodle) ali pa zajema le možnost strokovne predstavitve trenerja (nudenje informacij).

- Ogledali pa si bomo tudi dobre primere praks v Sloveniji kot tudi na Madžarskem z namenom izmenjave izkušenj in dobrih praks za povečevanje učinkovitosti na svojem področju.

 

Organizirali bomo naslednje tečaje in delavnice:

 

 • Tečaji IKT (informacijsko-komunikacijska tehnologija)

           - 3 IKT tečaji po 100 ur

              Odgovorni partner: Bögöte Fejlesztéséért Nonprofit Kft

          - 7 IKT tečajev + 1 tečaj učenja na daljavo

              Odgovorni partner: CELODIN Zalai Alapítvány

          - 5 IKT + 1 tečaj učenja na daljavo

              Odgovorni partner: Zalai Falvakért Egyesület

 • Jezikovni tečaji

          - 3 jezikovni tečaji po 120 ur

            Odgovorni partner: Bögöte Fejlesztéséért Nonprofit Kft.

         -  8 jezikovnih tečajev po 100 ur

            Odgovorni partner: CELODIN Zalai Alapítvány

          - 7 jezikovnih tečajev po 120 ur

            Odgovorni partner: Zalai Falvakért Egyesület

 •  Tečaji za dizajniranje

           - 3 tečaji za dizajniranje

              Odgovorni partner: Goričko drüjštvo za lepše vütro

 • Tečaji za aranžiranje

          - 3 tečaji za aranžiranje

            Odgovorni partner: Goričko drüjštvo za lepše vütro

 • Tečaj za sobarico

          - 1 tečaj za sobarico po190 ur

            Odgovorni partner: CELODIN Zalai Alapítvány

 • 1. lokalni tečaj:

          - Madžarski jezik za uspešnejši prodor na tuje trge (2 tečaja po 20 ur)

             Odgovorni partner: Društvo za trajnostni razvoj podeželja ŽITEK

 • 2. lokalni tečaj:

          - Tečaj podjetništvo (2 tečaja po 20 ur)

            Odgovorni partner: Društvo za trajnostni razvoj podeželja ŽITEK

 • 3. lokalni tečaj:

          - Tečaj na temo: Razvoj podeželja skozi delovanje društva (2 tečaja po 20 ur)

            Odgovorni partner: Društvo za trajnostni razvoj podeželja ŽITEK

 • 4. lokalni tečaj:

          - Tečaj: Gospodinjstvo, bonton, IKT znanje – podjetna gospodinja (2 tečaja po 20 ur)

             Odgovorni partner: Društvo za trajnostni razvoj podeželja ŽITEK

 • Delavnice

         - 2 delavnici po 20 ur

          Odgovorni partner: Egida d.o.o

 •  10 enodnevnih delavnic

           - 10 enodnevnih delavnic (tematika: Motivacija za podjetništvo, Generiranje podjetniških idej, Priprava poslovnega načrta, Trženje v malem podjetju, Finančno poslovanje v malem podjetju, Pravni vidiki poslovanja, Kadrovski vidiki poslovanja, Mednarodno poslovanje, Družbena odgovornost, Varovanje okolja in trajnostni razvoj)

           Odgovorni partner: Ekonomski institut Maribor d.o.o.

 •  Bilateralne delavnice

           - 6 bilateralnih delavnic

             Odgovorni partner:   Društvo za trajnostni razvoj podeželja ŽITEK,

                                           Bögöte Fejlesztéséért Nonprofit Kft,

                                          CELODIN Zalai Alapítvány, 

                                          Zalai Falvakért Egyesület

                                          Goričko drujštvo za lepše vutro,

                                          Egida d.o.o.,

 •  Ogledi dobrih primerov praks:

           - 6 ogledov

             Odgovorni partner:   Društvo za trajnostni razvoj podeželja ŽITEK,

                                          CELODIN Zalai Alapítvány, 

                                          Ekonomski institut Maribor d.o.o.

                                          Zalai Falvakért Egyesület

                                          Goričko drujštvo za lepše vutro,

                                          Egida d.o.o.

 

DS 5     IKT, Moodle, e-učenje

 

Peti delovni sklop vodi Ekonomski institut Maribor in Celodin Zalai Alapitvany.

V okviru tega delovnega sklopa bomo vzpostavili Moodle spletno aplikacijo za e-učenje, s čemer bomo razvijali učenje na daljavo. Za ta namen bomo izdelali in pripravili e-vsebine.

Za e-učenje bomo pripravili 9 vsebin (odgovorni partner: Ekonomski institut Maribor d.o.o.):

 • Uvodna predstavitev IKT izobraževanja za bodoče mentorje
 • Pravila net etike
 • Vloga mentorja v e-izobraževanju
 • Spoznavanje načina dela v virtualni učilnici
 • Preizkus e-mentorstva
 • Uvodna predstavitev IKT izobraževanja za udeležence
 • Podjetniške ideje in poslovni načrt
 • Osnove trženja in financiranja malega podjetja
 • Zaključek usposabljanja

V sklopu e-učenja oz. IKT usposabljanja bomo usposabljali ne samo udeležence, temveč tudi mentorje partnerskih organizacij, kateri bodo svoje usvojeno znanje uporabili pri vodenju udeležencev skozi Moodle aplikacijo ter pri svetovanju na info točkah.

Za namene izboljšanja sodelovanja med partnerji in drugimi izobraževalnimi institucijami bomo organizacija tudi študijskega potovanja.

Odgovorni partnerji študijskih potovanj:    Celodin Zalai Alapitvany

                                                        Ekonomski Institut Maribor d.o.o.

                                                        Zalai Falvakért Egyesület

 

DS 6      Zaključna konferenca

 

Vodja šestega delovnega sklopa je Društvo za trajnostni razvoj podeželja Žitek, ki nastopa tudi kot vodilni partner projekta.

V tem sklopu bomo organizirali zaključno konferenco, katere namen je:

 • zaključno druženje institucij in strokovnjakov iz čezmejnega področja projekta,
 • izmenjava izkušenj in utrjevanje stikov za sodelovanje tudi po koncu projekta;
 •  promocija rezultatov projekta ter nujnosti vseživljenjskega učenja;

 

DS 7      Informiranje in obveščanje javnosti

 

Sedmi delovni sklop prav tako vodi Društvo za trajnostni razvoj podeželja Žitek.

V tem delovnem sklopu bomo izdelali:

 • promocijski material (dvojezične zloženke, mape, CD-je, obeske za ženske torbe);
 • dvojezično projektno spletno stran.
 • Objavili bomo članke oz. prispevke v medijih.
 • Organizirali bomo 2 tiskovni konferenci.
 • Izdelali celostno grafično podobo.
Kontakt
Društvo za trajnosti razvoj podeželja
Žitek
Andrejci 33A
9221 Martjanci

Telefon:    +386 (0)2 538 13 56
Fax:        +386 (0)2 538 13 55
E-mail:    info@zitek.si

Odgovorna oseba projekta:
Katja Karba, katja@zitek.si

Koordinatorka projekta:      
Janja Balažic, janja@zitek.si

Strokovna sodelavka:  
Mateja Orban, mateja@zitek.si
E-novice
Želite prejemati E-novice?

Vpišite vaš e-poštni naslov in kliknite na gumb Pošlji:
Društvo za trajnosti razvoj podeželja Žitek
Andrejci 33A
9221 Martjanci
E-pošta: info@zitek.si

2020