Prekomejna iniciativa za vseživljenjsko učenje žensk in mladine

Ciljne skupine

Ciljne skupine projekta Women & Youth so:

  • lokalno prebivalstvo: Prva ciljna skupina projekta Women & Youth je lokalno prebivalstvo. To so vsi tisti, kateri želijo pridobiti praktična znanja in si izmenjati izkušnje z drugimi udeleženci.
  • brezposelne ženske: brezposelne ženske so druga ciljna skupina pri tem projektu, katerim je namenjeno izobraževanje na določenem področju. Vsekakor pa jih bomo usmerjali k tistim dejavnostim, kjer soe potrebe s strani delodajalcev. Ob vsem tem pa si bodo lahko pridobile tudi potrebno določeno samozavest in samoinciativo za realizacijo samozaposlovanja. ягоды годжи
  • študentje oz. mladi z nedokončanimi šolami: Vse splošno je že znano, da področje SV Slovenije slovi po že znani frazi “Beg možganov”. Ciljna skupina so študentje, ki so po končanem študiju ostali v domačem kraju in si ne morejo najti dela, ustreznega njihovi izobrazbi. Vključeni so tudi tisti študenti in mladi z nedokončanimi šolami. S projektom Women & Youth jih bomo spodbujali k izobraževanju in dokončanju šole ter obenem k samozaposlitvi.
  • gospodinje iz ruralnega območja: Četrta ciljna skupina so gospodinje iz ruralnega oz. podeželskega območja. Gospodinje so vključene v projekt tudi zaradi tega, da bodo lahko svoje pridobljeno znanje dajale drugim oziroma se prav tako izpopolnile na tistem področju, kar jih veseli. Znan je tudi mit, da podeželske gospodinje znajo opravljati samo gospodinjska opravila, vendar k temu še zdaleč ni tako, saj v današnjem času je čedalje več žensk, katere se hočejo uveljavljati na vseh področjih. Projekt Women & Youth je lahko ena izmed priložnosti za gospodinje, da se naučijo praktičnih podjetniških znanj, ki jim bodo v pomoč pri realizaciji poslovne ideje.
  • potencialni podjetniki: Potencialni podjetniki so prav tako ciljna skupina, saj jim lahko pomagamo pri izvedbi dobre poslovne ideje. Na določenih delavnicah in tečajih si bodo izmenjali določene izkušnje z drugimi ter nadgradili obstoječa znanja. Projekt je prav tako priložnost, da se lahko potencialni podjetniki povežejo z drugimi podjetniki (z domačimi kot tujimi) ter težijo k ohranitvi neposrednih vezi, kar prispeva k razvoju konkurenčnosti in k razvoju podjetniške klime.
  • civilna iniciativa – naključni obiskovalci: Kot peta ciljna skupina so naključni obiskovalci, kateri se udeležijo določenih delavnic, tečajev… Prav tako so lahko to udeleženci, kateri se odzovejo na ustno povabilo ali pa jih povabijo prijatelji oz. se odzovejo na javni razpis. ягоды годжи купить
  • člani neprofitnih društev: Določenih delavnic se lahko udeležijo tudi člani neprofitnih društev, kjer si lahko pridobijo praktična znanja za delovanje njihovega neprofitnega društva.
Kontakt
Društvo za trajnosti razvoj podeželja
Žitek
Andrejci 33A
9221 Martjanci

Telefon:    +386 (0)2 538 13 56
Fax:        +386 (0)2 538 13 55
E-mail:    info@zitek.si

Odgovorna oseba projekta:
Katja Karba, katja@zitek.si

Koordinatorka projekta:      
Janja Balažic, janja@zitek.si

Strokovna sodelavka:  
Mateja Orban, mateja@zitek.si
E-novice
Želite prejemati E-novice?

Vpišite vaš e-poštni naslov in kliknite na gumb Pošlji:
Društvo za trajnosti razvoj podeželja Žitek
Andrejci 33A
9221 Martjanci
E-pošta: info@zitek.si

2020